“Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.”

Bir milletin tarihi ve kültürel birikimi o milletin milli hafızasıdır, gelecek bu hafıza ile biçimlenir. Geçmişiyle bağını koparan milletler hafızalarını kaybeder, tarihten silinip gider.

“Zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan; beraber yaşamak hususunda müşterek arzu ve muvafakatte samimi olan ve sahip olunan mirasın muhafazasına beraber devam hususunda iradeleri müşterek olan insanların birleşmesinden meydana gelen cemiyete millet namı verilir.”

Mustafa Kemal Atatürk

ANADOLİA, önderimiz Atatürk’ün millet tanımında geçen “zengin bir hatıra mirasına sahip bulunan” Anadolu insanının yarattığı kültürel zenginliği yine onun tanımıyla muhafaza ve devamlılığını sağlama yolunda çalışmalarını yürütmektedir.

ANADOLİA, bir milleti millet yapan en temel unsurlardan birinin kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak ve bu mirası canlı tutmak olduğunu bilmekte ve bu bilinçle ürettiği her ürünün bu amaca hizmet edecek hassasiyette olması için gerekli özeni göstermektedir.

Kültürel etkileşimle sınırlar ortadan kalkar, kültürel miras ortak diyaloğun sesi hâline gelir.

Kültür: Bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma ve birlik duygusu verdiği toplumda düzeni de sağlayan maddi ve manevi değerlerin bütünüdür.

Kültürel miras, bir ülkeye bir devlete ait değildir. O topraklarda yaşamış olan tüm kültürlerin ortak yansımasıdır.

“İnsan yaşadığı yere benzer
O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer
Suyunda yüzen balığa
Toprağını iten çiçeğe
Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine
Konya’nın beyaz
Antep’in kırmızı düzlüğüne benzer
Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir
Denize benzer ki dalgalıdır bakışları
Evlerine, sokaklarına, köşe başlarına
Öylesine benzer ki
…”
Edip Cansever

Histry
Histry
Histry

BLOG

img
Ayasofya Müzesi - İSTANBUL

6. yüzyılda kilise olarak inşa edilmiş olan Ayasofya, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul’u fethi sonrasında camiye çevrilmiştir. Yenilikçi mimarisi, zengin tarihi, dini önemi ve olağanüstü özelliğiyle yüzyıllardır zamana direnen Ayasofya, İstanbul'daki en büyük Doğu Roma kilisesidir.

2020-05-04 11:53:53
img
Anadolu Medeniyetler Müzesi - ANKARA

Yontma Taş Devri’nden günümüze, Anadolu’nun arkeolojisinin kronolojik ve kendine has koleksiyonlarla sergilendiği Anadolu Medeniyetleri Müzesi; 1997 Yılında, 68 müze arasından “Avrupa’da Yılın Müzesi” ödülüne layık görülmüştür.

2020-05-04 11:52:40
img
Hierapolis - DENİZLİ

“Holy City” yani “Kutsal Kent” olarak bilinen Hierapolis; Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından, M.Ö 2. yüzyıl’da, Amazonlar Kraliçesi (Kutsal anlamına gelen) Hiera’nın adı ile kurulmuştur.

2020-05-04 11:50:49
img
Su ve İnancın Kenti Hierapolis

Denizli İlinin 18 km kuzeyinde yer alan Hierapolis Antik Kenti Bergama Krallarından II. Eumenes tarafından İ.Ö. 2 yy’da kurulmuş olup, Bergamanın efsanevi kurucusu Telephos’un karısı Hiera’dan dolayı Hierapolis adını aldığı söylenebilir.Kent bir deprem bölgesinde bulunmasından dolayı meydana gelen depremlerle sürekli yıkılıp yeniden inşa edilmiştir.

2020-04-29 21:05:46