DIGI STATUE

ANADOLİA, Anadolu’nun kültürel mirasını sahiplenirken herhangi bir detayı atlamadan tüm mirası kucaklamayı hedefler. Arkeolojik kazılarda elde edilmiş, günlük yaşamın içinde kullanılmış her türlü somut kültürel miras ürünleri öncelikli dijitalleştirilir sonrasında replikalara, orijinaline sadık kalacak şekilde modern çizgilere kavuşturulur. ANADOLİA’ya ait yazılım Dıgı Statue ile mikronda 0,04 hassasiyetle dijital ortama aktarılan tarihi eserler, sonraki kuşaklara en güvenilir şekilde ulaştırılır. ANADOLİA’nın Dıgı Statue yazılımı ile “kültürel mirası dijitalleştirmek ve sonraki nesillere aslına uygun olarak bırakmak” hedefi kapsamında yaratılmış ürünlerin gerçek verileri ile belgelenmesi, dijital platformda aslına uygun şekilde yedeklenmesi sağlanmaktadır. Kültürel mirasın engelsiz şekilde erişilebilir ve kullanılabilir olması için zemin hazırlayan kültürel mirasın dijitalleştirilmesi olgusu, analog ortamda bulunan herhangi bir kültürel miras ürününün, bilgisayarlarca tanınabilen biçimlere dönüştürülmesidir. Dijitalleşme sayesinde zaman ve yer zorunluluğu ortadan kalkarak bahsedilen ürüne engelsiz şekilde erişim sağlanmaktadır. Dijitalleştirme aynı zamanda ülkemizin zengin kültür mirasının uluslararası düzeyde tanınmasına olanak yaratmaktadır. Herhangi bir ürünün ya da belgesinin aslının korunmasını sağladığı gibi yıpranmasını da engeller.

Histry
Histry
Histry

BLOG

img
Ayasofya Müzesi - İSTANBUL

6. yüzyılda kilise olarak inşa edilmiş olan Ayasofya, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul’u fethi sonrasında camiye çevrilmiştir. Yenilikçi mimarisi, zengin tarihi, dini önemi ve olağanüstü özelliğiyle yüzyıllardır zamana direnen Ayasofya, İstanbul'daki en büyük Doğu Roma kilisesidir.

2020-05-04 11:53:53
img
Anadolu Medeniyetler Müzesi - ANKARA

Yontma Taş Devri’nden günümüze, Anadolu’nun arkeolojisinin kronolojik ve kendine has koleksiyonlarla sergilendiği Anadolu Medeniyetleri Müzesi; 1997 Yılında, 68 müze arasından “Avrupa’da Yılın Müzesi” ödülüne layık görülmüştür.

2020-05-04 11:52:40
img
Hierapolis - DENİZLİ

“Holy City” yani “Kutsal Kent” olarak bilinen Hierapolis; Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından, M.Ö 2. yüzyıl’da, Amazonlar Kraliçesi (Kutsal anlamına gelen) Hiera’nın adı ile kurulmuştur.

2020-05-04 11:50:49
img
Su ve İnancın Kenti Hierapolis

Denizli İlinin 18 km kuzeyinde yer alan Hierapolis Antik Kenti Bergama Krallarından II. Eumenes tarafından İ.Ö. 2 yy’da kurulmuş olup, Bergamanın efsanevi kurucusu Telephos’un karısı Hiera’dan dolayı Hierapolis adını aldığı söylenebilir.Kent bir deprem bölgesinde bulunmasından dolayı meydana gelen depremlerle sürekli yıkılıp yeniden inşa edilmiştir.

2020-04-29 21:05:46